Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เปิดเผยข้อมูล OIT

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่  ๕ ไร่  ๑๖๐ ตารางวา  ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียน  ส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆ ประกอบอาชีพประมง  ลูกจ้างทำงานในบริษัทและโรงงาน แต่ปัจจุบันอาชีพประมงกำลังลดน้อยลง  เนื่องจากปัญหามลภาวะ สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่ม  น้ำท่วมถึง

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจัดทำเขื่อนกั้นและรั้วป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน  และอาคารเรียน นอกจากนั้นยังได้เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  สนามโรงเรียน  จึงทำให้บริเวณโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

และจัดสภาพห้องพิเศษให้เอื้อต่อการเรียนและการสอนโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)  สามารถติดต่อได้สะดวกโดยทางรถยนต์

คุณตาแดง  สิทธิไชย  ได้บริจาคที่ดินจำนวน    ไร่  เพื่อก่อสร้างโรงเรียน  โดยมีชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่    พฤษภาคม  ๒๔๘๐  ใช้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลท้ายบ้าน (คลองแสนสุข)

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ป.๔ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ คุณศรีสมัย  ลัดพลี  ได้มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนอีก  ๑ งาน  ๖๐  ตารางวา และในปี พ.ศ.๒๕๔๔ คุณศรีสมัย  ลัดพลี  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนอีก    ไร่  คิดเป็นมูลค่า  ,๖๐๐,๐๐๐  บาท

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป. ๖ นักเรียนของโรงเรียนคลองแสนสุขได้รับการอบรมให้มีความประพฤติดี  มีความรู้ความสามารถทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม

คำปรัชญาของโรงเรียนที่กล่าวว่า  สุวิชา โน ภวํ โหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ และคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้กีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมวิชาการ

แนะนำผู้บริหาร

862021

ขณะนี้เวลา

สำหรับสมาชิก

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฎิทินกิจกรรม

loader

สถิตผู้เข้าชม

2352171
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
294
2144
14146
2326967
6647
54879
2352171

IP ของคุณ 3.238.118.80
วันที่: 2022-12-04 08:46:47


โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑  กระทรวงศึกษาธิการ
Create by: โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) E-MAIL: klongseansuk@gmail.com