แผนที่โรงเรียนคลองแสนสุข

                                    

แผนที่โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
ที่ตั้ง  222 หมู่ 4 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280