ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคลองแสนสุข  (สิทธิไชยบำรุง)
รหัสโรงเรียน
10 หลัก  : 1011570021  รหัส Smis 8 หลัก : 11010002  รหัส Obec 6 หลัก : 570021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  :  คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)
     ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  :  Klongsansuk
ที่อยู่  :  หมู่ที่   4   บ้านคลองแสนสุข
   ตำบล :  ท้ายบ้าน   อำเภอ :  เมืองสมุทรปราการ    
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :  10280
   โทรศัพท์ :  027033088  โทรสาร : 027033088
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
   วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2495
อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    เว็บไซต์ :  http://www.sansuk.ac.th/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  เมืองบางปู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :  ท้ายบ้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ :  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 4 กม.