งานเกษียณอายุราการคุณครูรัตนา วาทีและคุณครูสมผิว อ่ำดวง และคุณครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.